Lokomotivnormerne LON

Damplokomotiver

Startside Damploko Motormateriel Vognmateriel Fælles norm Diverse E-mail

 

Disse fælles normblade for damplokomotiver blev standardiseret i Tyskland omkring 1918 for, at få bragt omfanget af de mange forskelligartede komponenter ned. Herved fik man samtidig bragt de store lagre ned, man indførte tolerancer efter ISO-pasningssystemet og standardiserede materialevalget på komponenterne. Ved nyfremstilling af lokomotiver var det et krav, at de enkelte komponenter skulle være udskiftelige med tilsvarende nye dele.

Selve standardiseringen blev til i et samarbejde med de tyske jernbaner og Deutsche Normenausschuss (DNA) der også udgav normbladene DIN. Dette nye standardiseringsarbejde blev oprettet i et nyt udvalg; Lokomotiv-Normenausschuss, der gav de nye normblade under forkortelsen LON.

 

Herhjemme begyndte DSB, i starten af 2. verdenskrig, en tilsvarende standardisering, og omkring 1945 indførte man også normblade efter det tyske system. De blev også her kaldt for LON, eller lokomotivnormerne.

Standardiseringen efter LON, blev senere også anvendt på motor- og vognmateriellet, der så igen skabte en ny norm, nemlig fællesnormen.

 

Forklaring til opbygningen af LON:

Visse lokomotivtegninger bliver af værkstedsmæssige grunde tegnede således, at de kan deles i enkelte blade, hvor hvert blad som regel kun indeholder en enkelt maskindel.

Disse blade (forkortet LON), gives hvert sit nummer, bestående af et gruppenummer ( fra 0 til 45) og et delnummer. Delnummeret skal mindst være tocifret og adskilles fra gruppenummeret ved et punktum.  Delnumrene regnes som decimaler. Således vil nummeret 12.20 være et højere nummer end 12.150.

Ens dele, der bruges på flere steder på et lokomotiv eller en tender, får normbladet anbragt under det laveste gruppenummer, på de øvrige steder henvises hertil.

Dersom det bliver nødvendigt at anvende flere normblade ved tegningen af en genstand, tegnes som regel et samlet billede af genstanden på et normblad, der får et tocifret delnummer f.eks. 19.01, medens de øvrige normblade nummereres således: 19.01-1; 19.01-2; 19.01-3 osv.

 

Gruppeinddeling af LON.

Oversigt over LON i Excel.

 

 

Denne side blev sidst opdateret 20. november 2010